Ffeithiau

  • Lleoliad: Optic Glyndwr (formerly Technium Optic), St Asaph
  • Amser: Dydd Iau 18 Medi 2014, 09:00–17:00
  • Cyflwynydd: Cynghrair Meddalwedd Cymru
  • Cyswllt: Catrin Roberts
    01248 382728
  • Mwy o wybodaeth: Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Medi 2014

SuLlMaMeIGSa
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Partneriad

Cynyddwch a Gwellwch Eich Busnes TG

Ar y cyd â CompTIA a Chyngrair Meddalwedd Cymru

Anelir y gweithdy hwn ar berchnogion busnesau TG a thechnegol bach; yn cyflwyno gweithrediadau a gweithdrefnau busnes TG sylfaenol, er mwyn sicrhau gwelliant busnes cynaliadwy, parhaol.

Rhennir y diwrnod yn ddau hanner; cyflenwir y sesiwn cyntaf gan ymgynghorydd busnes TGCh profiadol, sydd wedi treulio blynyddoedd yn cefnogi busnesau technegol bach i wella a thyfu. Bydd y gweithdy'n cyflenwi addysg gan CompTIA, un o'r cymdeithasau masnach TG di-elw, gwerthwr-niwtral mwyaf yn y byd.

Fel rydym i gyd yn ymwybodol ohono, mae'r sector technoleg yn datblygu'n barhaol. Mae'r hyn a ysgogodd proffidiolodeb a refeniw yn newid, gyda busnesau'n newid o werthiannau cynhyrchion gweithrediadol a thrwsio-toriad, at incymau a gynhyrchir gan gynhyrchion a gwasanaethau mwy rhithwir; yn cael eu dylanwadu'n gynyddol gan dueddiadau fel cyfrifiadura cwmwl. Mae gan gwsmeriaid fwy o opsiynau nag erioed i gyflawni eu anghenion technoleg, felly mae rheidrwydd amlwg i gwmnïau technoleg ddod o hyd i ffordd i sefyll allan o'r dorf, trwy ddarparu gwerth eithriadol. Wrth i gwmnïau ddechrau ystyried ffyrdd newydd i wneud busnes, hefyd mae angen iddynt ystyried yr hyn maent yn ei wneud nawr. Mae atal gostyngiad mewn elw angen llaw cadarn ar arbedion effeithlonrwydd gweithredol a phroses, maes y bydd y gweithdy hwn yn mynd i'r afael ag ef.

Mae'r ail sesiwn, sy'n opsiynol, yn rhoi cyfle gwych i fynychwyr drefnu sesiwn un-wrth-un gydag Asesydd CompTIA awdurdodedig, lle byddant yn dilysu'ch busnes, er mwyn sicrhau bod gennych y gweithdrefnau, polisïau a phrosesau sylfaenol yn eu lle. Os ydych yn llwyddiannus, dyfarnir Nod Ymddiriedaeth Busnes TG CompTIA i'ch busnes, ac aelodaeth bremiwm awtomatig (at ei gilydd o werth £279.17 +TAW) i CompTIA –yn rhoi mynediad ichi i'w cyfoeth o adnoddau ac addysg.

Os hoffech dderbyn y cyfle hwn yn y digwyddiad, bydd angen ichi wneud rhywfaint o baratoi o flaen llaw a nodi bod cost o £279.17 + TAW, sydd angen ei thalu cyn yr asesiad ond gellir gwneud hynny ar y diwrnod. Fodd bynnag, gall busnesau cymwys dderbyn cymhorthdal gan Gyngrair Meddalwedd Cymru - 80% ar gyfer SMEs, sy'n golygu y byddwch yn talu £55.83 + TAW yn unig.

Hefyd bydd cyfle i ddysgu rhagor am CompTIA – gan eu papurau ymchwil, offer busnes ac ardystiadau unigol, drwodd i gyfleoedd rhwydweithio, dyngarwch a'u Rhaglen Nodau Ymddiriedaeth Busnes TG, trwy siarad â Kris Nagamootoo a fydd ar gael i rwydweithio gydag e yn ystod yr egwyl.

Amcanion Dysgu: 

Yn ystod y gweithdy hwn bydd cyfranogwyr yn dysgu am y… 

  • Camau allweddol i effeithiolrwydd gweithrediadol gwell a lled elw gwell i'ch busnes TG 
  • Prosesau, polisïau a gweithdrefnau sylfaenol i fusnesau technegol - y dylai pob busnes TG da eu cael 
  • Buddion busnes asesu allanol a meincnodi diwydiant.