Ffeithiau

Gorffennaf 2014

SuLlMaMeIGSa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Partneriad

Caffael Cynaliadwy

Ydi eich sefydliad chi yn gwneud cynaladwyedd yn ffactor yn eich proses caffael? Ydych chi erioed wedi meddwl os gallech chi wneud mwy?

Yn ddiweddar cafodd caffael cynaliadwy lawer iawn o sylw. Mae caffael da yn ymgorfforiad o gaffael cynaliadwy, yn ymwneud ag ansawdd, ffynhonnell foesol a gwerth am arian.

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu: 

  • cyd-destun a dulliau caffael cynaliadwy
  • yr effaith y gall sgiliau caffael sylfaenol eu cael ar elw cwmni a datblygu cynaliadwy
  • sut y gall rheoliadau a systemau gael eu defnyddio i fesur a monitro perfformiad
  • sut i ddadansoddi sut mae caffael yn defnyddio y Gwaelodlin Driphlyg  (Pobl, Planed, Proffid) i wella perfformiad.

Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i chi adolygu damcaniaeth cynaliadwyedd, ochr yn ochr â ffactorau ymarferol sy’n effeithio arferion caffael,  er enghraifft, manylion cynaliadwy a pherthynas foesol â chyflenwyr.

Bydd ystod o dechnegau addas ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd a phobl yn cael eu hastudio, a’u rhoi ar brawf mewn gweithgareddau grŵp dosbarth.  Yn ogystal byddwch yn ymweld â Chanolfan y Dechnoleg Amgen i ddysgu am arferion gorau.   

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sy’n gysylltiedig â neu sydd â chyfrifoldeb dros brynu/caffael mewn sefydliad. Mae’r cwrs hwn yn un o gyfres sydd ynglŷn â sgiliau caffael a gall y rhai sy’n mynychu’r cwrs hwn fod â diddordeb mewn ymuno â chwrs Sgiliau Negydu Elevate a chwrs Risg Masnachol Elevate.  

Beth yw hyd y cwrs?

Cynhelir y cwrs bob dydd Mercher o 9am tan 5pm am 4 wythnos, gan orffen ar 20fed o Awst.

Cyllid

Cyflwynir y cwrs drwy brosiect Elevate Cymru. Mae Elevate Cymru yn rhan o’r rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith sy’n derbyn cymorth gan Gronfa Gydgyfeirio Gymdeithasol Ewrop (ESF), drwy Lywodraeth Cymru. Os ydych yn gweithio i fusnes yn y sector breifat sydd wedi’i leoli ym Môn, Gwynedd, Conwy neu Sir Ddinbych bydd gennych hawl i gyllid llawn.